George W. Sears, ps. Nessmuk

WOODCRAFT
Sztuka leśnego obozowania

Przekład: Rafał Wierzbicki
Ilustracje: Miłka Macheta

ISBN 978-83-949448-0-3
Warszawa 2017


Cena: 49,90 zł

Polskie wydanie starannie przetłumaczono tak, aby oddać ducha dawnej lektury, jednocześnie czyniąc je przystępnym dla współczesnego czytelnika. Opatrzono je przedmową, wieloma przypisami objaśniającymi oraz nowymi ilustracjami utrzymanymi w klimacie dawnych książek przygodowych.

Sztuka leśnego obozowania jest wciągającą lekturą na długie zimowe wieczory. Entuzjazm autora do wypraw canoe, obozowania, wędkowania i czerpania radości z obcowania z dziką naturą sprawi, że nie będziecie mogli doczekać się lata!